Digitale fodspor

Digitale fodspor

Hver gang du bevæger dig rundt på nettet, efterlader du en række aftryk. Det sker både, når du lægger billeder på Facebook, benytter Snapchat eller søger i Google. Hver gang du åbner en internetbrowser, efterlader du små digitale fodspor, der kan kædes tilbage til lige præcis dig.

  • Hvad er digitale fodspor?
  • Hvornår sætter jeg mine digitale fodspor?
  • Hvordan kan jeg styre mine digitale fodspor?

> Læs mere på digitale-fodspor.dk

 

Din digitale tilstedeværelse, synlighed og omdømme får stadig større betydning.
Få inspiration og værktøjer til, hvordan du former og fremmer din professionelle identitet på digitale og sociale medier.

License2Share er et værktøj, som hjælper dig med at passe på og være bevidst om de digitale fingeraftryk, du sætter, når du færdes på internettet.

På License2Share kan du bl.a. læse om:

  • Hvad fortæller dine digitale fodspor?
  • Overvåg dig selv
  • Beskyt dit privatliv
  • Professionelle profiler

> Læs mere på License2Share

Skrevet af: Anonym
Oprettet: 11/07/2016
Materialetype:
Kategori: