UCC Nordsjælland

Abonnér på Kalender

Åbningstider

Uge
 

UCC Nordsjælland

 

På UCC Nordsjælland finder du biblioteket på første sal i Boghuset

Campusbiblioteket på UCC Nordsjælland er et tværfagligt bibliotek, som betjener sygeplejerske-, fysioterapeut-, psykomotorisk terapeut-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen.
Biblioteket dækker alle de fagområder/uddannelser, som bliver tilbudt på Campus Nordsjælland.

Der er pc’er til rådighed på biblioteket til at søge, reservere og forny i biblioteksbasen, samt til søgning i databaser.
Bibliotekets pc’er er forbeholdt litteratur- og informationssøgning og må derfor ikke benyttes til tekstbehandling og opgaveskrivning. Biblioteket har også nogle studiepladser.

Som studerende eller ansat ved Campus Nordsjælland, har du mulighed for at benytte biblioteket også uden for den bemandede åbningstid, dvs. mandag til fredag indtil kl. 22. Du lukker dig ind vha. dit studie-/medarbejderkort.

Personale
Informationsspecialist Eva Kragh - 4189 7959
Informationsspecialist Birthe Christiansen - 4189 7809
Informationsspecialist Bodil Veileborg - 4189 7418
Medhjælper Lars Damgaard Carlsen - 4189 7967