Hjælp til søgning

Hvordan søger jeg litteratur til min opgave?


Når du søger, skal du være opmærksom på tre ting:

  1. Hvilke søgeord du bruger
  2. Hvordan du kombinerer søgeord
  3. Afgrænsninger på søgeresultatet

 

1: Lav et mindmap over dine søgeord – lav en søgestrategi

Man ved sjældent på forhånd, hvilke søgeord der giver gode resultater.  Når din problemstilling er klar, er det en god idé at lave en brainstorm over dine søgeord. Brug 5 min. med blyant og papir på:  

  • Synonymer og relaterede ord
  • Oversættelser
  • Fag- og ikke-faglige termer for samme begreb
  • Under- og overliggende aspekter til begrebet – det kan være, du skal være mere specifik, eller måske er du for specifik
  • Undersøg databasens egne emneordslister. Hvad er det for et sprogbrug, de har
  • Hvilke ord bruger de i den litteratur, du allerede kender – fx fra pensum

Når du begynder din søgning – læg da mærke til resultaternes emneord og ordbrug i titel og abstract. Det vil hurtigt udvide din brainstorm med søgeord omkring dit emne og problemstilling. Du vil opleve at din søgestrategi hurtigt kan vokse på denne måde.

 

2: Kombination af søgeord - med AND, OR og NOT

Det har betydning for din søgning, hvordan du kombinerer dine ord. Det skal du især være opmærksom på, når du søger artikler i databaserne.

Hvordan du kombinerer søgeord - forklaring på booleske operatorer

OR (ELLER): Alle materialer hvor Bil eller Køretøj indgår. Både individuelt og samtidigt.
AND (OG): Alle materialer hvor Bil og Køretøj indgår samtidigt.
NOT (IKKE): Alle materialer hvor ordet Køretøj men ikke ordet Bil indgår.

Husk at vurdere, om du måske får frasorteret relevante resultater ved brug af og, eller, ikke.
Det er derfor en god idé at prøve sig frem på flere måder for få et overblik over, hvor mange resultater et søgeord giver i sig selv, og hvor meget der frasorteres når du afgrænser din søgning.   

Ved at dele din søgning op i enkelte ord og først lave en kombination af søgeresultaterne bagefter, vil du også hurtigt kunne se hvilke ord, der ikke giver mange resultater og dermed et lille søgeresultat. Et lille søgeresultat kan være tegn på, at du bruger de forkerte søgeord. 

 

3: Yderligere afgrænsning af din søgning

Afgrænsninger på for eksempel materialetype, årstal, sprog og land kan være yderligere metoder til at indsnævre sit søgeresultat.

Hvis du på forhånd ved at dine tekster skal indeholde nyeste viden, er det en god idé at lave denne afgrænsning med det samme. Så bruger du ikke tid på at gennemgå en masse ’forkerte’ søgeresultater.